Проектно финансиране

с неограничени възможности

За нас


Създадохме ИНФИНИТУС през 2014 г. с идеята да обединим опита и уменията си, за да предоставим уникална комбинация от професионални услуги за корпоративни, държавни, общински и неправителствени организации. Нашата стратегия е да развием компанията в ефективен и надежден екип, символ на компетентност и доверие за нашите клиенти.

Основната ни дейност е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти и др. Главната ни роля е да подпомагаме и насочваме клиентите си в този процес, опирайки се на съвместния ни опит, знания и гъвкавост. Услугите, които предоставяме, са съобразени с конкретните условия, процедурни правила и законови изисквания.

Моделът ни на работа се базира на индивидуален подход, съобразен със специфичните нужди и цели на всеки клиент. За всеки проект подбираме най-подходящия екип от вътрешни специалисти и тези от мрежата ни на асоциирани партньори в България и Европа. Това ни позволява да работим успешно в по-широк спектър с компании и организации от различни индустрии на публичния, частния и неправителствения сектор.

 

Екип


Деница Цекова

Управител
Прочетете още >>

Над 20 години професионален опит в управление на международни/ инвестиционни проекти, финансиране по европейски фондове, корпоративни финанси, публично-частни партньорства и др.

Мария Ненкова

Мениджър "Eвропейски програми и проекти"
Прочетете още >>

Над 10 години професионален опит в управление на вземания към банкови и небанкови институции, принудително изпълнение, управление на проекти и GDPR compliance и др. придобити в рамките на финансови институции с дългогодишен опит и присъствие на пазара.

Радослав Марков

Мениджър проекти
Прочетете още >>

Над 11 години професионален опит в областта на разработката и цялостното управление на проекти, финансирани от ЕС. 5 години специфичен опит в областта на кредитирането на европейски проекти, финансови инструменти и др., придобит в една от най-големите банкови институции в България.

 

Услуги


Подготовка и управление на проекти

 • Структуриране на проекти
 • Привличане на партньори
 • Финансово-икономически анализи и АРП
 • Подготовка на тръжна документация
 • Отчетност и администриране

Консултантски услуги

 • Изграждане на иновативен капацитет
 • Корпоративни финанси
 • Оптимизация на процесите (lean management)
 • Пазарни проучвания
 • Правни консултации
 • Преструктуриране

Управление на строителството

 • Прединвестиционни проучвания
 • Финансово-икономически анализи
 • Технически спецификации и тръжни документации
 • Контрол върху изпълнението /качество, срок, бюджет/
 • Администриране на договорите
 • Управление на рискове

Услуги за публичния сектор

 • Оценка на проекти и програми
 • Функционален анализ
 • Изграждане на капацитет
 • Одити и оценка на съответствие
 • Административни обучения

Сфери на компетенция


 

Публичен сектор

 

Академичен сектор

 

Технологи

 

Производство

 

Строителство

 

Енергетика

 

Транспорт

 

Медии

 

Агро и Аква култури

Клиенти


Нашите основни клиенти са: структури на централната и местната власт, частни компании, НПО и други, опериращи в долупосочените сектори.

Партньори


Сътрудничим с опитни професионалисти от България, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Косово, Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Гурция, Турция, Великобритания, Норвегия и Исландия. Нашата мрежа от експерти в различни области ни позволява бързо да сформираме печеливш екип според нуждите на конкретния проект.

Нашите асоциирани партьори са специалисти в сферата на:
- Строителния Инжинеринг
- Архитектурата и и Проектирането
- Информационните технологии
- Управлението на риска
- Счетоводството и одита
- Връзките с обществото и Маркетинга

Част от нашите партньори


Контакти


Адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, ет 3
Телефон / Факс: +35924412379
Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, офис 603
Телефон / Факс: +359886292029