Проекти


Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството
Рег.№: BG16RFOP002-2.024-0790-C01
Име: Създаване на икономико-политическо телевизионно предаване
Бенефициент: Каброн и пекеньо ООД
Период: 31.05.2019 - 17.03.2021
Бюджет: 249068.00 BGN
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB007.2.32.199
Име: Прегърнете природата
Водещ партньор: Община Бобов Дол
Партньори: Публично комунално предприятие „Медиана“ Ниш / Асоциация "Студентски медиен свят"
Уебсайт: https://embracenature.eu/
Период: 25.08.2020 - до сега
Бюджет: 560325.00 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.013 МИГ "Долни Чифлик и Бяла"–Мярка 1. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-1.013-0005-C01
Име: Разработване на продуктова иновация за персонализиран "Bleisure" туризъм
Бенефициент: Вендис 19 ООД
Период: 07.05.2021 - до сега
Бюджет: 384350.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.013 МИГ "Долни Чифлик и Бяла"–Мярка 1. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-1.013-0005-С01
Име: Разработване на иновативно компютърно приложение за дигитализация на културно-историческото наследство на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
Бенефициент: Софтуер Бизнес Модел ЕООД
Уебсайт: https://www.facebook.com/permalink.php?id=238811160167602&story_fbid=735638073818239
Период: 07.04.2021 - до сега
Бюджет: 361713.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Рег.№: BG16RFOP002-2.077-1001-C02
Име: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Ар Би Ел Фууд България ООД
Период: 25.01.2021 - 25.04.2021
Бюджет: 150000.00 BGN
Програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Процедура: BG05M2OP001-2.016 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Рег.№: BG05M2OP001-2.016-0025
Име: Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазване
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Партньори: <p>Варненски Свободен Университет</p>
Период: 21.07.2021 - 01.01.1970
Бюджет: 1999588.00 BGN
Програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Процедура: BG05M2OP001-2.016 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Рег.№: BG05M2OP001-2.016-0028
Име: Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
Бенефициент: Технически университет - Варна
Партньори: Технически университет - София / Технически университет - Габрово / Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
Уебсайт: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/1747-tehnicheski-universitet-varna-se-modernizira-s-proekt-za-2-mln-leva
Период: 19.07.2021 - до сега
Бюджет: 1962759.00 BGN
Програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Процедура: BG05M2OP001-2.016 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Рег.№: BG05M2OP001-2.016-0019
Име: Иновативно
Бенефициент: "Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий"""
Партньори: Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Югозападен университет "Неофит Рилски" / Технически университет - Габрово
Период: 26.07.2021 - до сега
Бюджет: 4175484.00 BGN
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Младост
Рег.№: CB007.1.21.129
Име: Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения в ученици в Сърбия и България
Водещ партньор: Община Видин
Партньори: Спортна асоциация на Княжевац
Период: 22.11.2016 - 22.11.2018
Бюджет: 577397.00 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството
Рег.№: BG16RFOP002-2.024-0764-С02
Име: Развитие на издателския бизнес на Дисплей Дейли
Бенефициент: Дисплей Дейли ООД
Период: 13.06.2019 - 13.12.2020
Бюджет: 248850.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Рег.№: BG16RFOP002-1.001-0316
Име: Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска
Бенефициент: Ломини ООД
Период: 18.01.2017 - 15.05.2018
Бюджет: 1417600.00 BGN
Програма: ОП "Околна среда"
Процедура: BG16M1OP002-2.009 Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците
Рег.№: BG16M1OP002-2.009-0089-С01
Име: Тестово прилагане на добри практики по отношение на подходи за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци
Бенефициент: Ел Зет Варна ЕООД
Партньори: Община Златарица
Период: 09.09.2020 - до сега
Бюджет: 390900.00 BGN
Програма: ТГС България - Турция
Процедура: Туризъм
Рег.№: CB005.2.21.114
Име: подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан
Водещ партньор: Община Ивайловград
Партньори: Община Кешан
Период: 30.12.2020 - до сега
Бюджет: 490774.00 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Рег.№: BG16FROP002-2.001-0773-С01
Име: Технологично развитие на Вато БГ ООД
Бенефициент: Вато БГ ООД
Период: 23.12.2015 - 18.08.2017
Бюджет: 766830.54 BGN
Програма: ТГС Гърция - България
Процедура: 2. Устойчива и адаптирана към климата трансгранична зона
Рег.№: 1759
Име: Виртуален и мобилен музей на биоразнообразието
Водещ партньор: Община Кресна
Партньори: Асоциация "Студентски медиен свят" / Община Пагайо / ДЕПАН (Елинска мрежа за градско развитие)
Уебсайт: https://mobilebiodiversity.com/
Период: 20.05.2019 - 20.05.2021
Бюджет: 835854.00 EUR
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB007.1.32.224
Име: Чист и зелен живот
Водещ партньор: Община Кула
Партньори: Община Княжевац / Публичнo комуналнo предприятие "Стандарт" - Княжевац
Уебсайт: https://www.facebook.com/Clean-and-Green-Life-%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-200563653798509/
Период: 22.11.2016 - 22.11.2018
Бюджет: 586958.00 EUR
Програма: ТГС Гърция - България
Процедура: 1. Конкурентна и иновативна трансгранична зона
Рег.№: 1778
Име: Синергия между хората, културното и природно наследство в общините Любимец, Ивайлоград и Орестиада
Водещ партньор: Община Любимец
Партньори: Народно читалище "Братолюбие 1884", Община Ивайловград / Народно читалище "Пробуда 1914", Община Орестиада / Спортен клуб по колоездене на Орестиада "RISOS" / Амбулаторен и натуралистичен
Период: 21.01.2020 - до сега
Бюджет: 1489854.00 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.002 Иновации за стартиращи предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-1.002-0429
Име: Разработване на активна въглеродна пяна от алтернативен природен източник (царевичен сироп HFCS)
Бенефициент: Вендър ЕООД (Норд Холдинг)
Период: 11.05.2017 - 04.09.2019
Бюджет: 314227.40 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-2.040-1610-C01
Име: Подобряване на производствения капацитет във ВиЕмЛабс ООД
Бенефициент: Ви Ем Лабс ООД
Период: 17.02.2020 - 17.02.2021
Бюджет: 498500.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Рег.№: BG16RFOP002-1.001-0358
Име: Внедряване на иноватвно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey
Бенефициент: ВиЕмЛабс ООД
Уебсайт: http://vmandco.com/eu-financing
Период: 18.01.2017 - 25.10.2018
Бюджет: 1318500.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Рег.№: BG16RFOP002-1.001-0348
Име: Внедряване в производство и пазарна реализация на протоколен транслатор за пациентни монитори "Универсал"
Бенефициент: Ес Системс ЕООД
Период: 18.01.2017 - 16.08.2018
Бюджет: 1152300.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.002 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Рег.№: BG16RFOP002-2.002-0411-C01
Име: Развитие на управленския капацитет на Ес Системс ЕООД чрез въвеждане на системи за управление на качеството и околната среда и ИКТ системи за управление на бизнес процесите
Бенефициент: Ес Системс ЕООД
Период: 13.03.2017 - 22.01.2019
Бюджет: 519500.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.002 Иновации за стартиращи предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-1.002-0392
Име: Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво
Бенефициент: Инфинитус Ар енд Ди ООД
Уебсайт: https://biara.eu
Период: 09.05.2017 - 22.08.2019
Бюджет: 420616.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството
Рег.№: BG16RFOP002-2.024-2174
Име: Създаване на условия за устойчиво икономическо развитие на "ЛОАНБО" ЕООД
Бенефициент: ЛОАНБО ЕООД
Уебсайт: https://loanbo.bg/
Период: 06.08.2019 - 09.04.2021
Бюджет: 247146.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството
Рег.№: BG16RFOP002-2.024-2174-C01
Име: Създаване на условия за устойчиво икономическо развитие на "ЛОАНБО" ЕООД
Бенефициент: ЛОАНБО ЕООД
Уебсайт: https://loanbo.bg
Период: 06.08.2019 - 09.04.2021
Бюджет: 247.00 BGN
Програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Процедура: BG05M2OP001-1.002 Изграждане и развитие на центрове за компетентност
Рег.№: BG05M2OP001-1.002-0010-С01
Име: Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия
Бенефициент: Медицински университет - Плевен
Партньори: Медицински университет-Варна / Институт по роботика към БАН
Уебсайт: http://competence.mu-pleven.bg/bg/node/1
Период: 26.07.2018 - до сега
Бюджет: 23695179.29 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.002 Иновации за стартиращи предприятия
Рег.№: BG16RFOP002-1.002-0704
Име: Иновативна Система за Кампанийна РекламА (ИСКРА)
Бенефициент: Семпер Фортис Публичен сектор ЕООД
Уебсайт: https://scintilla.eu/page/za-iskra
Период: 31.07.2017 - 23.10.2019
Бюджет: 402468.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Рег.№: BG16RFOP002-2.077-1001-C01
Име: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Фешън Мания ООД
Период: 25.01.2021 - 25.04.2021
Бюджет: 110656.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството
Рег.№: BG16RFOP002-2.024-0389-C01
Име: Разработване на софтуерна платформа за мобилни устройства за качествено обслужване на обитателите на различни типове сгради
Бенефициент: Ди Би Софт ЕООД
Период: 27.05.2019 - 31.05.2021
Бюджет: 249722.00 BGN
Програма: ОП "Развитие на човешките ресурси"
Процедура: BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество
Рег.№: BG05M9OP001-1.023-0129-С01
Име: Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще
Бенефициент: Сдружение "Инситут за интеграция, научноизследователска и развойна дейност и образование (ИНИРДО)"
Партньори: Община Рудозем
Уебсайт: https://www.facebook.com/Предприемачеството-нова-възможност-за-моето-бъдеще-311755882748470/
Период: 01.09.2018 - 01.02.2020
Бюджет: 345221.00 BGN
Програма: ОП "Околна среда"
Процедура: BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)
Рег.№: BG16M1OP002-4.003-0014-C01
Име: Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв.Старо село
Бенефициент: Община Своге
Период: 17.06.2020 - до сега
Бюджет: 35742647.00 BGN
Програма: ТГС Румъния - България
Процедура: 2. Зелен регион
Рег.№: ROBG-29
Име: Easy Guide - Интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културното наследство в района на Кълъраш и Силистра
Водещ партньор: Община Силистра
Партньори: Музей на долния Дунав - Кълъраш
Уебсайт: https://easyguide-portal.com/en/home
Период: 27.06.2017 - 26.03.2019
Бюджет: 911777.00 EUR
Програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Процедура: BG05M2OP001-1.002 Изграждане и развитие на центрове за компетентност
Рег.№: BG05M2OP001-1.002-0012-C01
Име: Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти
Бенефициент: Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН
Партньори: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Биологически факултет / Инситут по полимери-БАН / Агробиоинститут / Софийски университет"Св. Климент Охридски" - Факултет по химия и фармация
Уебсайт: http://subramap.orgchm.bas.bg/
Период: 30.03.2018 - до сега
Бюджет: 23791055.00 BGN
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации
Рег.№: BG16RFOP002-1.005-0232-С01
Име: StaRe - система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Партньори: Висше училище по мениджмънт
Уебсайт: https://www.aiidatapro.com/blog/signed-grant-agreement-opic/
Период: 25.05.2018 - 24.08.2020
Бюджет: 1104440.00 BGN
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB007.1.31.126
Име: Съвместна програма за обучение за предотвратяване и управление на горски пожари
Водещ партньор: Академия на МВР
Партньори: Университет Ниш, Факултет по трудова безопасност / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Уебсайт: http://ipacbc-bgrs-fire-prevention.eu/
Период: 22.11.2016 - 22.11.2018
Бюджет: 581159.46 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Рег.№: BG16RFOP002-2.077-0523-C01
Име: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: РОЯЛ - ЕЛЕКТРОНИКС ООД
Уебсайт: http://www.royal.bg/proekti/proekti-eu.html
Период: 10.02.2021 - 10.05.2021
Бюджет: 150000.00 BGN
Програма: ОП "Развитие на човешките ресурси"
Процедура: BG05M9OP001-2.032 Социално включване в общността
Рег.№: BG05M9OP001-2.032-0048-С01
Име: Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания
Бенефициент: Сдружение "Национална пациентска организация"
Партньори: Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Уебсайт: https://rabotazavseki.com
Период: 16.09.2019 - 31.12.2020
Бюджет: 194932.00 BGN
Програма: ТГС България - Турция
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB005.2.12.116
Име: Съвместна защита на природата
Водещ партньор: Община Сунгурларе
Партньори: Община Селиолу
Уебсайт: https://jnp-project.com/
Период: 13.09.2019 - до сега
Бюджет: 383552.00 EUR
Програма: ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Процедура: BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Рег.№: BG16RFOP002-2.001-0770-C01
Име: Технологично подобрение и повишаване на производствения капацитет на Щайнер Мебел ЕООД
Бенефициент: Щайнер Мебел ЕООД
Период: 20.06.2016 - 27.03.2018
Бюджет: 801890.00 BGN
Програма: ТГС Румъния - България
Процедура: PA3 - Безопасен регион
Рег.№: ROBG-332
Име: Съвместно доброволчество за по-безопасен живот
Водещ партньор: Община Тутракан
Партньори: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" / Главен инспекторат по извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи, Румъния / Национална асоциация на доброволците в Република България
Уебсайт: https://volunteering-robg.com
Период: 12.09.2018 - до сега
Бюджет: 998815.00 EUR
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB007.1.31.348
Име: Горски пожарникари
Водещ партньор: Община Болевац
Партньори: Община Кула / Сдружение "Асоциация за гражданско управление на кризи"
Период: 22.11.2016 - 22.11.2018
Бюджет: 573353.00 EUR
Програма: ТГС Румъния - България
Процедура: 3. Безопасен регион
Рег.№: ROBG-122
Име: Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничната зона
Водещ партньор: Община Дробета Турну Северин
Партньори: Община Белоградчик
Период: 30.01.2017 - 30.01.2020
Бюджет: 1174231.00 EUR
Програма: ТГС България - Сърбия
Процедура: Околна среда
Рег.№: CB007.2.31.169
Име: Съвместни мерки за зелена инфраструктура
Водещ партньор: Община Княжевац
Партньори: Община Рила
Уебсайт: http://ipa-greeninfrastructure.com
Период: 23.09.2020 - до сега
Бюджет: 587177.00 EUR
Програма: ТГС Румъния - България
Процедура: PA3 - Безопасен регион
Рег.№: ROBG- 244
Име: Съвместни инвестиции за извънредни ситуации в окръг Олт и община Долна Митрополия
Водещ партньор: Регион Олт
Партньори: Община Долна Митрополия
Период: 25.08.2018 - до сега
Бюджет: 916047.00 EUR