Деница Цекова


Деница Цекова

Над 20 години професионален опит в управление на международни/ инвестиционни проекти, финансиране по европейски фондове, корпоративни финанси, публично-частни партньорства и др.

 

► Магистър по Бизнес Администрация – Финанси, University of Sheffield, UK

► Магистър по международни икономически отношения, УНСС

► Strategic Management Institute Diploma, UK

► Член на УС на IPMA България (International Project Management Association - Bulgaria)

► Член на УС на Балкански институт за устойчиво развитие (Balkan Sustainable Development Institute – BSDI)