Мария Ненкова


Мария Ненкова

Над 10 години професионален опит в управление на вземания към банкови и небанкови институции, принудително изпълнение, управление на проекти и GDPR compliance и др. придобити в рамките на финансови институции с дългогодишен опит и присъствие на пазара. Експерт комуникация и координация на екипи в банковия сектор.  Експерт в проектните дейности по military procurement към НАТО, ООН и др. международни организации, консултиране за обезпечаване на военни и хуманитарни мисии и инициативи в рамките по възлагане от USEUCOM, NSPA и UNICEF.

► Магистър специалност „Право“  – Софийски университет „ Св. Климент Охридски“;

► Положен изпит за Помощник ЧСИ;

► Lidership Certificates Franklin Covey;

► Diplôme de français professionnel juridique, Chambre de commerce et d'industrie (CCI) – Paris;

► Legal English certificate, St. Cyril and St. Methodius International Foundation;

► Получен сертификат за Level I Antiterrorism Awareness Training в рамките на  JKO Standalone course, Joint knowledge Online Division, Joint Chiefs of staff, US.